X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar £ British Pound
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar £ British Pound
Logo
Canlı Destek 0850 000 00 00

Veri Merkezi tarafında Enerji Sorunu yaşamaktayız, bazı hizmetlerimizde kısa süreli kesintiler olabilir.
Çağrı Merkezimiz konu ile alakalı diğer müşterilerimize destek sağladığından dolayı ulaşımda sorunlar olabilir.

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Kullanıcı Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

 1. Taraflar ve Kapsam
  1.1. Bu Kullanıcı Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi ("Sözleşme"), RAGURON BULUT BILISIM TEKNOLOJILERI LTD. ("Şirket") ile Şirket'in sunduğu hizmetlerden ("Hizmetler") yararlanmak isteyen Kullanıcı ("Kullanıcı") arasında akdedilmiştir.
  1.2. Sözleşme, Kullanıcı'nın Hizmetlerden yararlanma koşullarını ve tarafların hak ve sorumluluklarını düzenler.

 2. Hizmetler
  2.1. Şirket, Kullanıcı'ya sunucu, alan adı ve lisans hizmetleri sunar.
  2.2. Hizmetlerin kapsamı, süresi ve ücreti Şirket'in web sitesinde belirtilen ve Kullanıcı'nın seçtiği plana göre değişebilir.

 3. Üyelik ve Kullanıcı Bilgileri

  3.1. Şirket, Kullanıcı'ya aşağıdaki hizmetleri sağlamayı taahhüt etmektedir:
        3.1.1. Sanal Sunucu Hizmeti
        3.1.2. Alan Adı Hizmeti
        3.1.3. Lisans Hizmeti
        3.1.4. Fiziksel Sunucu Hizmeti
        3.1.5. Mail Sunucusu Hizmeti

  3.2. Kullanıcı, üyelik sırasında verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder.
  3.3. Kullanıcı, üyelik bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, bilgilerini derhal güncellemeyi kabul eder.
  3.4. Şirket, Kullanıcı'nın hizmetlerini kullanabilmesi için gerekli teknik altyapıyı sağlamakla yükümlüdür. Bu altyapının sağlanması, kullanıcı verilerinin yedeklenmesi ve güvenliğinin sağlanmasını içerir.

 4. Yedekleme ve Veri Kurtarma
  4.1. Şirket, Hizmetler kapsamında ücretsiz olarak günlük yedekleme hizmeti sunar.
  4.2. Bununla birlikte, Şirket, kriz durumlarında yedekten veri kurtarma konusunda herhangi bir garanti vermez ve bu konuda sorumluluk kabul etmez.
  4.3. Kullanıcı, bu durumu kabul eder ve Şirket'i veri kaybından sorumlu tutmaz.

 5. İade Politikası
  5.1. Kullanıcı, Sanal Sunucu, Alan Adı, Fiziksel Sunucu ve Mail Sunucusu hizmetleri, herhangi bir durumda iade yapılmayacaktır.
  5.2. Lisans hizmetlerinde ise, yalnızca Şirket tarafından kaynaklanan hatalar durumunda, Şirket'in insiyatifine bağlı olarak iade sağlanabilir.
  5.3. Kullanıcı, bu durumu kabul eder ve bu hizmetlerle ilgili iade talebinde bulunmayacağını kabul eder.

 6. Kullanım Koşulları ve Yasaklar
  6.1. Kullanıcı, Hizmetleri kullanırken aşağıdaki koşullara uymayı kabul eder:
          6.1.1. Yasadışı faaliyetlerde bulunmamak,
          6.1.2. Fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemek
          6.1.3. Spam veya zararlı yazılım yaymamak,
          6.1.4. Şirket'in veya başkalarının sistemlerine zarar vermemek,
          6.1.5. Başkalarının gizlilik ve güvenlik haklarına saygı göstermek.

 7. Ödeme ve Faturalandırma
  7.1. Kullanıcı, Hizmetler için Şirket'in belirlediği ücretleri ödemeyi kabul eder. Ödemeler, Kullanıcı'nın seçtiği plana göre aylık veya yıllık olarak yapılacaktır.
  7.2. Kullanıcı, ödeme bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu garanti eder ve ödeme tarihlerini takip etmekle yükümlüdür.
  7.3. Oluşturulan fatura, 3 gün içerisinde ödenmediği takdirde, Şirket Kullanıcı'nın Hizmetlerini askıya alabilir. 1 hafta içerisinde destek talebi ya da iletişim adreslerinden herhangi birisi üzerinden dönüş alınamaması durumunda, Hizmetler kalıcı olarak silinebilir ve Şirket bundan sorumlu olmayacaktır.

 8. Değişiklikler ve Gizlilik
  8.1. Şirket, bu Sözleşme'yi ve hizmetlerini herhangi bir zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler yapıldığında, Şirket Kullanıcı'ya e-posta yoluyla bilgi verecektir.
  8.2. Şirket, Kullanıcı'nın kişisel bilgilerini ve verilerini korumayı taahhüt eder ve bu bilgilerin gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

 9. Fikri Mülkiyet
  9.1. Şirket, Kullanıcı tarafından Hizmetler aracılığıyla oluşturulan içeriğin fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir.
  9.2. Kullanıcı, Hizmetleri kullanarak üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul eder.

 10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
  10.1. Bu Sözleşme, Birleşik Krallık yasalarına tabidir ve taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar Birleşik Krallık mahkemelerinde çözümlenecektir.

 11. Sorumluluk Sınırlaması
  1.1. Şirket, Hizmetlerin kesintisiz ve hatasız olacağını garanti etmez. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımından doğabilecek zararlar için Şirket'i sorumlu tutamaz.

 12. Bütünlük ve Bölünebilirlik
  12.1. Bu Sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve önceki anlaşmaları ve yazışmaları iptal eder.
  12.2. Eğer bu Sözleşme'nin herhangi bir bölümü geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, geri kalan bölümler etkilenmeyecek ve geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

 13. Feragat
  13.1. Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme'deki haklarından feragat etmesi, diğer haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

 14. İhbarlar
  14.1. Taraflar arasındaki tüm ihbarlar, e-posta yoluyla veya destek talebi üzerinden yapılacaktır. Kullanıcı, üyelik işlemleri sırasında verdiği e-posta adresinin geçerli ve kullanılabilir olduğunu garanti eder.

 15. Başlık ve Maddelerin Bağımsızlığı
  15.1. Bu Sözleşme'deki başlıklar, sadece referans amaçlıdır ve maddelerin içeriği hakkında bağlayıcı olmayacaktır.
  15.2. Bu Sözleşme'nin herhangi bir maddesi bağımsız bir hüküm olarak kabul edilir ve diğer maddelerden bağımsız olarak yorumlanır ve uygulanır.

 16. Kullanıcı'nın Anlaşma ve Şartlara Uymaması Durumunda Şirket'in Hakları

  16.1. Kullanıcı, bu Sözleşme'nin şartlarına uymadığı takdirde, Şirket'in aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul eder:
            16.1.1. Hizmetlerin kısmen veya tamamen askıya alınması veya durdurulması.
            16.1.2. Kullanıcı'nın Hizmetlere erişiminin engellenmesi.
            16.1.3. Kullanıcı tarafından Hizmetler aracılığıyla yayınlanan veya depolanan içeriğin kaldırılması.
            16.1.4. Kullanıcı'ya verilen tüm lisansların iptali.
            16.1.5. Kullanıcı'nın üyeliğinin sonlandırılması.
            16.1.6. İlgili yasalar çerçevesinde, Kullanıcı'ya karşı tazminat talep etme hakkı.
            16.1.7. Kullanıcı'nın bu Sözleşme'yi ihlal ettiği durumları ilgili yasal ve düzenleyici makamlara bildirme hakkı.

  16.2. Şirket, Kullanıcı'nın bu Sözleşme'yi ihlal ettiği durumları inceleme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Şirket'in bu inceleme sürecinde talep ettiği bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

  16.3. Şirket, kullanıcı anlaşmalara ve şartlara uymadığında uygulanacak yaptırımları ve süreçleri önceden Kullanıcı'ya bildirmekte ve uygun bir süre tanımakla yükümlüdür.
 17. Kabul ve Onay Kullanıcı
  bu Kullanıcı Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi'nin tüm şartlarını kabul etmektedir ve Hizmetleri kullanarak Sözleşme'yi onaylamaktadır.
Top